Today's Featured Artist: Michael Godard

Transform your photos into one-of-a-kind, hand painted masterpieces!

 

|

Three Kings Photograph - Three Kings Travel By The Star Of Bethlehem - Midnight With Caption by Gary Avey

Three Kings Travel By The Star Of Bethlehem - Midnight With Caption is a photograph by Gary Avey which was uploaded on October 18th, 2012.

More from Gary Avey

View Profile  |  Search

 

Comments (1)

Post a Comment

ang araw na ito ay ang pagsasariwa natin sa Tatlong Hari, anu ba ang tunay na kahulogan ng three Kings na atin isinicelebrate tuwing sasapit ang ika 6 ng Enero ng taon? mga kapatid ang tatlong hinanap ba nila ang isang batang manunubos upang sila ay humiling? mga kapatid ang isa ay nag Alay na Ginto, ang isa ay nag Alay ng Pilak at ang isa ay ang Inalay ay Mira, kapatid sa tuwing tayo ba ay pupunta ng simbahan anu ang dala natin para ialay para sa ating panginoon? kapatid di ba tayo ay pumunta ng simbahan manalangin at humihiling na sana bigyan tayo ng masaganang pamumuhay? ang tamang pagsimba o pagpunta ng simbahan ay upang dalawin ang tahanan ng ating panginoon at maghandog ng ating alay mula sa mga biyayang ibinigay nya sa atin.